Сапар боюнча чек алуу

Сапар аяктагандан кийин сиз төмөнкүлөрдү ала аласыз:
  • Отчёт
  • Төлөм тууралуу дүмүрчөк

Сапарлар тууралуу отчётторду дайыма алып туруу үчүн колдонмодо өз почтаңызды кошуңуз. Сизге шилтемеси бар кат келет. Ал шилтеме аркылуу өтүп, отчётторго жазылууну ырасташ керек болот. Мындан кийин алар ар бир сапардан кийин автоматтык түрдө келип турат.

Төлөм тууралуу дүмүрчөктү айдоочу сиздин суранычыңыз менен берет. Эгер сапар аяктап, дүмүрчөктү албай калсаңыз, аны таксопарктан сурай аласыз.