მინიმალური ღირებულება (ჩართული 5 წთ და 3 კმ) — 129 ₽
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 129 ₽
უფასო ლოდინი — 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 9 ₽/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 10 ₽/კმ,მაქსიმუმ 9 ₽/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით 
მაქსიმუმ 9 ₽/კმ
სალონი არამწეველებისათვის
მაქსიმუმ 0 ₽
ყვითელ ნომრიანი მანქანა
მაქსიმუმ 0 ₽
კონდიციონერი
მაქსიმუმ 0 ₽
ქვითარი
მაქსიმუმ 0 ₽
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 9 ₽
შინაური ცხოველის გადაყვანა 
მაქსიმუმ 150 ₽

ტაქსის სამსახურების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. მგზავრობა მოსკოვის წრიული მაგისტრალით დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება.

ყოველთვის დააზუსტეთ ტელეფონის მეშვეობით ტაქსის შეკვეთისას აქტუალური ტარიფები ქოლ ცენტრში

სერვისში ან Yandex.Taxi-ში მითითებული მგზავრობის ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს ტარიფებსა და ტაქსის სერვისების მიხედვით და ასევე გზაში დანიშნულების პუნქტის შეცვლისას, მგზავრის მოთხოვნით გაჩერებებისას და სხვა შემთხვევებში.

მგზავრობის ღირებულების გასათვლელად გამოიყენება პირობითი ტერიტორიული საზღვრები, რომლებიც მონიშნულია Yandex.Taxi-ს სერვისის ინტერაქტიულ რუკაზე. ტაქსის მიწოდებისას Yandex.Taxi-ს სერვისის ინტერაქტიულ რუკაზე მითითებული პირობითი ტერიტორიალური საზღვრების მიღმა გამოიყენება იმ ზონის ტარიფი, რომელიც ყველაზე ახლოსაა ტაქსის მიწოდების ადგილთან. მგზავრობა Yandex.Taxi-ს რუკაზე გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება. მგზავრობა მოსკოვიდან მოსკოვის წრიული საავტომობილო გზის ფარგლებს გარეთ 10 კმ-ის რადიუსით დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება.

სერვისში ან Yandex.Taxi-ს აპლიკაციაში აეროპორტიდან და აეროპორტში მგზავრობის ღირებულების გამოთვლისას გათვალისწინებულია მარშრუტზე არსებული საცობები. აეროპორტიდან წამოყვანის შეკვეთისას უფასო დაცდის დრო — 10 წუთი, აეროპორტში — 5 წუთი.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

ფასიანი გაუქმების გამოყენება ხდება შეკვეთის გაუქმებისას ტაქსის მოწოდების მომენტიდან იანდექს ტაქსის სერვისის ფუნქციონალური შესაძლებლობის საშუალებებით ან მოწოდებულ ტაქსთან გამოუსვლელობის შემთხვევაში. ფასიანი გაუქმების ღირებულების გაანგარიშება ხდება მგზავრობის ღირებულების ანალოგიურად დროის იმ პერიოდის გათვალისწინებით, რომელიც გავიდა დანიშნულების ადგილზე ტაქსის ფაქტობრივი მისვლის მომენტიდან ან შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში მითითებული მიწოდების მომენტიდან (გააჩნია, რომელი მათგანი დადგა უფრო გვიან) შეკვეთის გაუქმების მომენტამდე. აეროპორტში შეკვეთის ფასიანი გაუქმებისას გამოიყენება ქალაქში მგზავრობის ტარიფები ადგილზე მიწოდების ღირებულების გამოკლებით, რომლის გაანგარიშება ხდება ქალაქგარეთ ტაქსის მიწოდების ტარიფის მიხედვით; ამასთან ნებისმიერ შემთხვევაში გაუქმების მაქსიმალური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10-წუთიანი მგზავრობის ღირებულებას (მათ შორის უფასო ლოდინის დრო ტარიფით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ტაქსის სამსახურის მიერ შეიძლება განხორციელდეს ავტომობილის ფასიანი მიწოდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ გამგზავრების ადგილას. ფასიანი მიწოდების საფასური განისაზღვრება გამომდინარე რამდენიმე ფაქტორიდან, როგორიცაა დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა შეკვეთის გაფორმებიდან დანიშნული მანქანის გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად და მანძილი, რომელიც უნდა გაიაროს დანიშნულმა მანქანამ გამოძახების ადგილამდე მისასვლელად. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა გააუქმა შეკვეთა, რომელიც მოიცავს გამგზავრების ადგილას ავტომობილის ფასიან მიწოდებას, ამ შეკვეთის დადასტურების მომენტიდან 5 წუთის შემდეგ, ფასიანი მიწოდების სრული ღირებულება უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა ტაქსის სამსახურის მისამართით უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

ტარიფი მოქმედია 18.06.2019-მდე.

ტრანსფერები undefined ტარიფით

აეროპორტი დომოდედოვო — რეგიონი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 14 ₽/კმ და 9 ₽/წთ
აეროპორტი ვნუკოვო — რეგიონი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 14 ₽/კმ და 9 ₽/წთ
Zhukovskiy აეროპორტში — რეგიონი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 14 ₽/კმ და 9 ₽/წთ
აეროპორტი ვნუკოვო — ქალაქი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 8 ₽/კმ და 8 ₽/წთ
აეროპორტი შერემეტევო — ქალაქი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 8 ₽/კმ და 8 ₽/წთ
აეროპორტი შერემეტევო — რეგიონი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 14 ₽/კმ და 9 ₽/წთ
აეროპორტი დომოდედოვო — ქალაქი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 8 ₽/კმ და 8 ₽/წთ
Zhukovskiy აეროპორტში — ქალაქი
მისვლა 449 ₽, შემდეგ 8 ₽/კმ და 8 ₽/წთ
სალონი არამწეველებისათვის
მაქსიმუმ 0 ₽
ყვითელ ნომრიანი მანქანა
მაქსიმუმ 0 ₽
კონდიციონერი
მაქსიმუმ 0 ₽
ქვითარი
მაქსიმუმ 0 ₽
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 9 ₽
შინაური ცხოველის გადაყვანა 
მაქსიმუმ 150 ₽