მინიმალური ღირებულება (ჩართული 5 წთ და 3 კმ) — 129 ₽
მინიმალური ღირებულება  — მაქსიმუმ 129 ₽
უფასო ლოდინი — 3 წთ
ფასიანი მოცდის დრო  — მაქსიმუმ 9 ₽/წთ
შემდეგ ქალაქში — მაქსიმუმ 9 ₽/კმ,მაქსიმუმ 9 ₽/წთ
შემდეგ რეგიონის მასშტაბით 
მაქსიმუმ 10 ₽/კმ
სალონი არამწეველებისათვის
მაქსიმუმ 0 ₽
ყვითელ ნომრიანი მანქანა
მაქსიმუმ 0 ₽
კონდიციონერი
მაქსიმუმ 0 ₽
ქვითარი
მაქსიმუმ 0 ₽
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 9 ₽
ცხოველების გადაყვანა 
მაქსიმუმ 150 ₽
თხილამურისა და სნოუბორდის ტრანსპორტირება, კომპლექტისათვის
მაქსიმუმ 150 ₽

ტაქსის სამსახურების ტარიფები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მითითებულია მომსახურების მაქსიმალური ღირებულება „ცხელი საათების“ კოეფიციენტის გათვალისწინების გარეშე. მგზავრობა მოსკოვის წრიულ საავტომობილო გზაზე დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება.

მგზავრობის ღირებულების გასაანგარიშებლად გამოიყენება პირობითი ტერიტორიალური საზღვრები, რომლებიც შეზღუდულია იანდექს ტაქსის სერვისის ინტერაქტიულ რუკაზე. ტაქსის მიწოდებისას იანდექს ტაქსის სერვისის ინტერაქტიულ რუკაზე მითითებული პირობითი ტერიტორიალური საზღვრების მიღმა გამოიყენება იმ ზონის ტარიფი, რომელიც ყველაზე ახლოსაა ტაქსის მიწოდების ადგილთან. მგზავრობა იანდექს ტაქსის რუკაზე გამოყოფილი ტერიტორიის ფარგლებში დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება. მგზავრობა მოსკოვიდან მოსკოვის წრიული საავტომობილო გზის ფარგლებს გარეთ 10 კმ-ის რადიუსით დამატებით ტარიფიცირებას არ ექვემდებარება.

მგზავრობის ღირებულება შეიძლება გაიზარდოს პიკის საათის კოეფიციენტის გათვალისწინებით იმ შემთვევებში, რომლებიც არიან მითითებული სერვისის გამოყენების პირობებში.

ფასიანი გაუქმების გამოყენება ხდება შეკვეთის გაუქმებისას ტაქსის მოწოდების მომენტიდან იანდექს ტაქსის სერვისის ფუნქციონალური შესაძლებლობის საშუალებებით ან მოწოდებულ ტაქსთან გამოუსვლელობის შემთხვევაში. ფასიანი გაუქმების ღირებულების გაანგარიშება ხდება მგზავრობის ღირებულების ანალოგიურად დროის იმ პერიოდის გათვალისწინებით, რომელიც გავიდა დანიშნულების ადგილზე ტაქსის ფაქტობრივი მისვლის მომენტიდან ან შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში მითითებული მიწოდების მომენტიდან (გააჩნია, რომელი მათგანი დადგა უფრო გვიან) შეკვეთის გაუქმების მომენტამდე. აეროპორტში შეკვეთის ფასიანი გაუქმებისას გამოიყენება ქალაქში მგზავრობის ტარიფები ადგილზე მიწოდების ღირებულების გამოკლებით, რომლის გაანგარიშება ხდება ქალაქგარეთ ტაქსის მიწოდების ტარიფის მიხედვით; ამასთან ნებისმიერ შემთხვევაში გაუქმების მაქსიმალური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 10-წუთიანი მგზავრობის ღირებულებას (მათ შორის უფასო ლოდინის დრო ტარიფით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ტაქსის სამსახურით შეიძლება იყოს დაწესებული ავტომობილის ფასიანი მიწოდება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ გამგზავრების ადგილას. ფასიანი მიწოდების საფასური განისაზღვრება გამომდინარე დროის პერიოდიდან მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განთავსებიდან, ტაქსის მიწოდების ადგილას მოსვლის საანგარიშო დრომდე და შემკვეთის მიმღებ ტაქსის სამსახურის მძღოლსა და შეკვეთის შესახებ ინფორმაციაში მითითებულ მიწოდების ადგილს შორის. ამასთანავე, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, რომელიც მოიცავს გამგზავრების ადგილას ავტომობილის ფასიან მიწოდებას, 5 წუთზე გვიან მისი დადასტურების შემდეგ, ფასიანი მიწოდების სრული ღირებულება უნდა გადაიხადოს მომხმარებელმა ტაქსის მომსახურების მისამართით უნაღდო ანგარიშსწორების წესით.

ტარიფი მოქმედია 26.03.2019-მდე.

ტრანსფერები undefined ტარიფით

Metro Novokosino — Balashikha 5
მისვლა 330 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
Metro Novokosino — Balashikha 3
მისვლა 250 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
Metro Novokosino — Balashikha 6
მისვლა 330 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
Metro Novokosino — Balashikha 4
მისვლა 250 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
Metro Novokosino — Balashikha 1
მისვლა 250 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
Metro Novokosino — Balashikha 2
მისვლა 180 ₽, შემდეგ 0 ₽/კმ და 0 ₽/წთ
სალონი არამწეველებისათვის
მაქსიმუმ 0 ₽
ყვითელ ნომრიანი მანქანა
მაქსიმუმ 0 ₽
კონდიციონერი
მაქსიმუმ 0 ₽
ქვითარი
მაქსიმუმ 0 ₽
გზაში მოცდა 
მაქსიმუმ 9 ₽
ცხოველების გადაყვანა 
მაქსიმუმ 150 ₽
თხილამურისა და სნოუბორდის ტრანსპორტირება, კომპლექტისათვის
მაქსიმუმ 150 ₽